เจมส์ HM
8 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านฉาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านฉาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
231
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
ระยอง
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
ระยอง
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
ระยอง
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
ระยอง