เจมส์ HM
8 เดือนที่แล้ว
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
216
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ