เจมส์ HM
4 วันที่แล้ว
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการตำรวจ

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการตำรวจ สน.ประชาชื่น จำนวน ๓ อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
50
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ