เจมส์ HM
4 วันที่แล้ว
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล.

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. บริเวณถนนสาย ๑ หลังแผนกโรงพักสินค้า ๔ - ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
72
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
ร้อยเอ็ด
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
ร้อยเอ็ด