เจมส์ HM
1 ปีที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองบึงมูล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองบึงมูล บ้านดงยาง หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
220
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ