เจมส์ HM
8 เดือนที่แล้ว
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๗ และอาคารพักอาศัยข้าราชการ

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๗ และอาคารพักอาศัยข้าราชการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นและระบบสาธารณูปโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    


#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
208
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ