เจมส์ HM
8 เดือนที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

ประกาศโรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
258
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ