เจมส์ HM
4 วันที่แล้ว
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอัดเสียงและสตูดิโอ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอัดเสียงและสตูดิโอ สำหรับใช้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กระทรวงพาณิชย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
49
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ