เจมส์ HM
4 วันที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นทางเดินและโถงส่วนกลางสำนักงานอธิการบดี

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นทางเดินและโถงส่วนกลางสำนักงานอธิการบดี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๑ งาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
49
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ