เจมส์ HM
4 วันที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ พร้อมครุภัณฑ์

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
50
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ