เจมส์ HM
8 เดือนที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนวิทยาศาสตร์

ประกาศโรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ (CS ๒๐๘ A)/อาคารเรียน ๒๑๖ ก (ปรับปรุง ๒๙) /อาคารโรงฝึกงาน ๑๐๒/๒๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
154
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ