เจมส์ HM
8 เดือนที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนบ้านแม่ย่อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดเล็ก ๘๔ ที่นั่ง

ประกาศโรงเรียนบ้านแม่ย่อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดเล็ก ๘๔ ที่นั่ง โรงเรียนบ้านแม่ย่อย(เจียร-สมศรี วังทองคำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
134
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ