เจมส์ HM
8 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สำหรับงานปฏิบัติการเพาะชำ

ประกาศองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สำหรับงานปฏิบัติการเพาะชำ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
110
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ