เจมส์ HM
8 เดือนที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนบ้านบ่อหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

ประกาศโรงเรียนบ้านบ่อหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๑๐๕/๒๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
148
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ