เจมส์ HM
8 เดือนที่แล้ว
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
56
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ