เจมส์ HM
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารพร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๔๘ เครื่อง ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   


#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
69
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
ขอนแก่น
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
ขอนแก่น