เจมส์ HM
8 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ฐานรากแผ่)

ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ฐานรากแผ่) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
173
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ