เจมส์ HM
8 เดือนที่แล้ว
ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผ่าชันสูตรซาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
160
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ