เจมส์ HM
8 เดือนที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนบ้านเทอดไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นลานกิจกรรมเอนกประสงค์และโรงอาหาร

ประกาศโรงเรียนบ้านเทอดไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นลานกิจกรรมเอนกประสงค์และโรงอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
112
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
เชียงราย
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
เชียงราย