เจมส์ HM
8 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลเมืองบางแม่นาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเครื่องเล่นพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมราวสแตนเลสและปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางแม่นาง

ประกาศเทศบาลเมืองบางแม่นาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเครื่องเล่นพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมราวสแตนเลสและปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางแม่นาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
151
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ