เจมส์ HM
8 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำสำหรับเด็ก

ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำสำหรับเด็กโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) จำนวน ๑ สระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
109
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
ชุมพร
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
ชุมพร