เจมส์ HM
5 เดือนที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง ๘ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลขนาด

ประกาศโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง ๘
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลขนาด ๓ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
146
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ