เจมส์ HM
5 เดือนที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำหอพักนักเรียน

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำหอพักนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
104
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#รับเหมาต่อเติม #รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท)
ขอนแก่น
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#รับเหมาต่อเติม #รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท)
ขอนแก่น