เจมส์ HM
5 เดือนที่แล้ว
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำชั้น ๑ และก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร

ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำชั้น ๑ และก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอน้ำพอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
161
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ