เจมส์ HM
5 เดือนที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกสำราญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง

ประกาศโรงเรียนบ้านโคกสำราญ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
87
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ