เจมส์ HM
4 เดือนที่แล้ว
ประกาศกรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต

ประกาศกรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๑
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต เดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข ๔๑๐๓ ตอนเบญจม - จังหูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
113
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
ลำปาง
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
เชียงใหม่
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
ตรัง
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
ศรีสะเกษ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
ลำปาง
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
เชียงใหม่
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
ตรัง
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
ศรีสะเกษ