เจมส์ HM
4 เดือนที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกสำราญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารหอประชุม

ประกาศโรงเรียนบ้านโคกสำราญ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารหอประชุม ๑๐๐/๒๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
176
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ