เจมส์ HM
6 เดือนที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคาร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
200
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#รับเหมาก่อสร้าง #รับเหมาต่อเติม #รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท)
กรุงเทพมหานคร
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#รับเหมาก่อสร้าง #รับเหมาต่อเติม #รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท)
กรุงเทพมหานคร