เจมส์ HM
4 เดือนที่แล้ว
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน ๔ ชั้น

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน ๔ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
107
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ