เจมส์ HM
4 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลหนองตูม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านท่าฉาง หมู่ที่ ๙

ประกาศเทศบาลตำบลหนองตูม
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านท่าฉาง หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองตูม เทศบาลตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
93
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#รับเหมาต่อเติม #รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท)
ขอนแก่น
#งานระบบประปา (ระบบน้ำดี) #รับเหมาก่อสร้าง
กรุงเทพมหานคร
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#รับเหมาต่อเติม #รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท)
ขอนแก่น
#งานระบบประปา (ระบบน้ำดี) #รับเหมาก่อสร้าง
กรุงเทพมหานคร