เจมส์ HM
4 เดือนที่แล้ว
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างซ่อมแผงไม้รองสินค้าที่ชำรุด

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างซ่อมแผงไม้รองสินค้าที่ชำรุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
104
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
กรุงเทพมหานคร
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
กรุงเทพมหานคร
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
กรุงเทพมหานคร
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
กรุงเทพมหานคร
#รับเหมาก่อสร้าง #รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท)
กรุงเทพมหานคร
#รับเหมาก่อสร้าง #รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท)
กรุงเทพมหานคร
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
กรุงเทพมหานคร
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
กรุงเทพมหานคร
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
กรุงเทพมหานคร
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
กรุงเทพมหานคร
#รับเหมาก่อสร้าง #รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท)
กรุงเทพมหานคร
#รับเหมาก่อสร้าง #รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท)
กรุงเทพมหานคร