เจมส์ HM
4 เดือนที่แล้ว
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้าง

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอนท่าเดื่อ-ชุมแพ ระหว่าง กม.๒๑๘+๗๐๐ - กม.๒๒๐+๑๕๐ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
101
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#รับเหมาต่อเติม #รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท)
ขอนแก่น
#งานระบบประปา (ระบบน้ำดี) #รับเหมาก่อสร้าง
กรุงเทพมหานคร
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#รับเหมาต่อเติม #รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท)
ขอนแก่น
#งานระบบประปา (ระบบน้ำดี) #รับเหมาก่อสร้าง
กรุงเทพมหานคร