เจมส์ HM
4 เดือนที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

ประกาศโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
142
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#รับเหมาต่อเติม #รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท)
ขอนแก่น
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#รับเหมาต่อเติม #รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท)
ขอนแก่น