เจมส์ HM
4 เดือนที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาลานอเนกประสงค์

ประกาศโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาลานอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
80
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ