เจมส์ HM
4 เดือนที่แล้ว
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาปรับปรุง ต่อเติมอาคาร

ประกาศจังหวัดราชบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาปรับปรุง ต่อเติมอาคารชั้นบน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามเรือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
122
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ