เจมส์ HM
4 เดือนที่แล้ว
ประกาศกองพลพัฒนาที่ ๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ ทบ.

ประกาศกองพลพัฒนาที่ ๑
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ ทบ. ( ระยะที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของ พล.พัฒนา ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
122
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#รับเหมาต่อเติม #รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท)
ขอนแก่น
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#รับเหมาต่อเติม #รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท)
ขอนแก่น