เจมส์ HM
1 ปีที่แล้ว
ประกาศอำเภอนายายอาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการอำเภอนายายอาม

ประกาศอำเภอนายายอาม
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
264
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ