เจมส์ HM
4 เดือนที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหอพักนักเรียนและอาคารเรียนทั้งระบบ

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหอพักนักเรียนและอาคารเรียนทั้งระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
128
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#ระบบไฟฟ้าทั่วไป #งานสุขาภิบาล (ระบบน้ำเสีย) #งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#ระบบไฟฟ้าทั่วไป #งานสุขาภิบาล (ระบบน้ำเสีย) #งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา