เจมส์ HM
4 เดือนที่แล้ว
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาปรับปรุงลิฟต์โดยสาร อาคารบูรพาทิศ

ประกาศจังหวัดระยอง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาปรับปรุงลิฟต์โดยสาร อาคารบูรพาทิศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
179
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
ระยอง
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
ระยอง