เจมส์ HM
4 เดือนที่แล้ว
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคากันสาดและแผ่นบานเกล็ดสำหรับโครงหลังคาคลุมคานพัสดุ

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคากันสาดและแผ่นบานเกล็ดสำหรับโครงหลังคาคลุมคานพัสดุ กฟจ.สมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
119
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#รับเหมาต่อเติม #รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท)
ขอนแก่น
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#รับเหมาต่อเติม #รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท)
ขอนแก่น