เจมส์ HM
4 เดือนที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน

ประกาศโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน แบบ ๑๐๒/๒๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
97
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ