เจมส์ HM
4 เดือนที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนหลอดไฟถนนประหยัดพลังงานแบบ LED จำนวน ๓๕๐ หลอด

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนหลอดไฟถนนประหยัดพลังงานแบบ LED จำนวน ๓๕๐ หลอด สายหลักภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
86
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
ปทุมธานี
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
ปทุมธานี