เจมส์ HM
4 เดือนที่แล้ว
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ จำนวน ๑ หลัง พื้นที่ก่อสร้างสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ม.๖ ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร แบบเลขที่ ๑๐๐๙ ส. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
40
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ