เจมส์ HM
4 เดือนที่แล้ว
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสำนักงาน

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสำนักงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
118
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#ระบบไฟฟ้าทั่วไป #งานสุขาภิบาล (ระบบน้ำเสีย) #งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#ระบบไฟฟ้าทั่วไป #งานสุขาภิบาล (ระบบน้ำเสีย) #งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา