เจมส์ HM
4 เดือนที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมนิวัต กลิ่นงาม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมนิวัต กลิ่นงาม อาคาร ๗๔ ชั้น ๖ พร้อมครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
105
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#รับเหมาต่อเติม #รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท)
ขอนแก่น
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#รับเหมาต่อเติม #รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท)
ขอนแก่น