เจมส์ HM
4 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลโคกก่อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

ประกาศเทศบาลตำบลโคกก่อง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโคกก่อง หมู่ ๑ บ้านห้วยดอกไม้ หมู่ ๔ ตำบลโคกก่อง เทศบาลตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
117
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ