เจมส์ HM
4 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลบางสีทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตหน้าวัดโคนอนถึงปากซอยบางกรวย-ไทรน้อย ๒๖

ประกาศเทศบาลตำบลบางสีทอง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตหน้าวัดโคนอนถึงปากซอยบางกรวย-ไทรน้อย ๒๖ หมู่ ๕ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (ตามแบบที่เทศบาลตำบลบางสีทองกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
93
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
ลำปาง
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
เชียงใหม่
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
ตรัง
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
ศรีสะเกษ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
ลำปาง
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
เชียงใหม่
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
ตรัง
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
ศรีสะเกษ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา