เจมส์ HM
4 เดือนที่แล้ว
ประกาศกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงสมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างห้องน้ำ ขนาด ๓.๐๐ x ๖.๐๐ ม.

ประกาศกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงสมุทรสาคร    
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างห้องน้ำ ขนาด ๓.๐๐ x ๖.๐๐ ม. หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงท่าตำหนัก ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
112
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ