เจมส์ HM
4 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวงเวียนหอนาฬิกา

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวงเวียนหอนาฬิกาอำเภอฮอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
93
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
เชียงใหม่
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
เชียงใหม่