เจมส์ HM
4 เดือนที่แล้ว
ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการปรับปรุงห้องศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบเครือข่าย

ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการปรับปรุงห้องศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และระบบเครือข่าย เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในการให้บริการระบบสารสนเทศและศูนย์ข้อมูลดิจิทัล
ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
78
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ